Чистоћа и механизација

Радна јединица „Чистоћа и механизација“ као саставни део ЈП „3. Септембар“ се бави одржавањем јавне хигијене, прикупљањем и одвозом отпада из градске средине, чишћењем и одржавањем улица и путева у зимском периоду, прикупљањем и балирањем рециклабирног отпада и одржавањем гробаља.

Одржавање јавне хигијене

Овај посао подразумева брисање и прање улица и тротоара, чишћење паркова, јавних површина око стамбених зграда. Овај посао се обавља према уговору који се сваке године склапа са СО „Одељење за инвестиције и јавне набавке“. У уговору је прецизирана површина и број улица које се бришу и перу као и интезитет њиховог чишћења.

Прикупљање и одвоз отпада из градске средине (домаћинства и привреда)

Прикупљање и одвоз се врши из градских и приградских насеља. Смеће се прикупља из контејнера запремине 1,1 м3 којих има укупно у граду 172 (149 за смеће и 23 за пепео) и контејнера запремине 5м3 којих има 12. У приградским насељима смеће се прикупља из канти које су лоциране испред кућа корисника услуга. Годишња количина смећа која се одвезе на депонију „Дубоки поток“ је од 2.500-3.500 тона.

Прикупљање и одвоз отпада из сеоских средина

Смеће се такође прикупља и у сеоским срединама (Дрмановићи, Акмачићи, Комарани,
Божетићи, Кокин Брод, Вранеша, Радоиња, Рутоши, Бистрица и Дражевићи). Смеће се прикупља 3 или 4 пута месечно зависно од договора са СО. Укупно је постављено 94 контејнера запремине 1,1 м3 у овим срединама.

Чишћење и одржавање улица и путева у зимском периоду

Чишћење градских улица од снега и посипање истих са индустријском соли и ризлом вршимо према уговору који склапамо са СО „Одељење за инвестиције и јавне набавке“. У уговору је дата листа приоритета и време потребно за обављање оих послова. За обављање зимског чишћења користимо 3 камиона са раоницима и посипачима соли и ровокопач. За посипање улица годишње потрошимо преко 100 тона соли и 300 тона ризле.
Обављамо такође и чишћење пута Нова Варош-Божетићи-Штитково као и пута Аниште-Липа-Акмачићи.

Прикупљање и балирање рециклабирног отпада

Од 2013. године како је направљен рециклажни центар на Браношевцу бавимо се и прикупљањем рециклабирног отпада (папир и картон, пет, најлон ). У граду су постављени контејнери за прикупљање рециклабирног отпада (17 острва са по 4 контејнера за раличиту врсту отпада). Прикупљени отпад се балира и касније предаје оператерима који се баве откупом секундарних сировина. За ову врсту посла имамо дозволу за сакупљање и третман отпада.

 Одржавање гробаља

У склопу својих послова вршимо и одржавање гробља на Коцељу као и израду гробница (дводелних и једноделних).

Чишћење снега 2012. Чишћење снега 2012. Чишћење снега 2012. Чишћење снега 2012.

Чистоћа и механизација - пријавите проблем