Контакт

Идентификација

 • Пословно име: Јавно предузеће за комуналну делатност „3.СЕПТЕМБАР“
 • Седиште: НОВА ВАРОШ,Карађорђева 114
 • Претежна делатност: скупљање,пречишћавање и дистрибуција воде
 • Матични број: 07210426
 • ПИБ: 101977908
 • ЈББК: 82463
 • Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Општина Нова Варош

Контакти

Водовод

 • 033/61592, 033/62801
 • vodovod@jp3septembar.rs

Чистоћа

 • 033/62149
 • cistoca@jp3septembar.rs

Наплата

 • 033/62840
 • sluzbanaplate@jp3septembar.rs

Рачуноводство

 • 033/62552 lok 18
 • racunovodstvo@jp3septembar.rs